Technologie in de kijker: Uitbreiding van het V-Drive portfolio

Voor elke as de juiste prestaties. Het kan met de uitbreiding van het V-Drive portfolio van de servo-wormwielreductiekasten.

v-drive-familienbild

Nieuw ontwikkelde V-Drive Basic – fluisterstil lichtgewicht

Deze nieuwe wormwielreductiekast leent zich perfect voor prijsgevoelige toepassingen die niet veeleisend zijn op vlak van max. torsiespeling. Maar wat maakt de V-Drive Basic nog zo uniek? Het lage gewicht zorgt voor energiebesparing bij toepassingen met bewegende machineassen. Daarnaast zorgt de vertandingsgeometrie voor een efficiënte overbrenging die hoge toerentallen toelaat. Het maakt de reductiekast stil en soepel, met een geluidssterkte van max. 65 dBA bij volledige belasting en niet meer dan 50 dBA bij gemiddelde toerentallen.

Overige eigenschappen:

 • Beschikbaar in 2 groottes (050 en 063)
 • Lichtgewicht van resp. 7,4 en 12 kg
 • Uitvoering met holle en massieve as
 • Vijf verschillende overbrengingsverhoudingen
 • Torsiespeling van 10 tot meer dan 15 arcmin
 • Bestand tegen omgevingstemperaturen van -15° tot en met +40°C
 • Beschermingsgraad IP64
 • Verkrijgbaar als corrosiebestendige versie met gegoten aluminium behuizing en roestvrijstalen motorbevestigingen
 • Optioneel: sterkere lagers voor hoge axiale krachten

Technologische upgrade van V-Drive eco en V-Drive+ – meer koppel en lage torsiespeling

Twee versies binnen ons wormwiel-gamma zijn geoptimaliseerd en hebben ook een nieuwe naam gekregen: de V-Drive eco heet voortaan V-Drive Value en onze V-Drive+ is nu V-Drive Advanced. Beide reductiekasten beschikken over 20% extra koppel en een verbeterde torsiespeling: zo heeft de V-Drive Value een torsiespeling van 6 arcmin (t.o.v. 8 arcmin bij de voorganger V-Drive eco) en de V-Drive Advanced doet het nu met 2 arcmin (t.o.v. 3 arcmin bij de oude V-Drive+).

Toepassingen:

 • Geautomatiseerde lineaire modules
 • Bedieningsassen en aandrijfriemen in voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie
 • Gereedschapswisselaars en draaibanken voor machinegereedschappen
 • Snijmachines voor textiel

Technologie à l’honneur: Extension du portfolio V-Drive

Les performances parfaitement adaptées à chaque axe. C’est possible grâce à l’extension du portfolio V-Drive de nos servoréducteurs à vis sans fin.

v-drive-familienbild

Le nouveau développé V-Drive Basic – poids plume chuchoteur

Ce nouveau servoréducteur à vis sans fin s’adapte parfaitement aux applications sensibles au prix qui n’exigent pas beaucoup au niveau du jeu de torsion maximal. Mais c’est quoi exactement qui rend le V-Drive Basic si unique aussi? Le faible poids permet de réaliser des économies d’énergie sur des axes de machines mobiles. En plus, la géométrie de l’engrenage assure une transmission efficace permettant des vitesses élevées. Le réducteur fonctionne aussi très calme et lisse, avec un volume de max. 65 dBA à pleine charge sans dépasser 50 dBA à vitesse moyenne.

Autres caractéristiques:

 • Disponible en 2 tailles (050 et 063)
 • Poids plume de resp. 7,4 et 12 kg
 • Version avec arbre creux ou arbre plein
 • Cinq rapports de réduction différents
 • Jeu de torsion allant de 10 arcmin à plus de 15 arcmin
 • Résistant aux températures ambiantes entre -15° et +40°C
 • Classe de protection IP64
 • Disponible en version résistant à la corrosion, avec un carter plaqué nickel en aluminium coulé et des composants de montage du moteur en acier inoxydable
 • Optionnel: des roulements plus solides pour hautes forces axiales

Mise à jour technologique du V-Drive eco et V-Drive+ – plus de couple et jeu de torsion réduit

Deux versions de notre gamme à vis sans fin sont optimisées et ont également un nouveau nom: le V-Drive eco s’appelle maintenant V-Drive Value et notre V-Drive+ est désormais V-Drive Advanced. Les deux réducteurs disposent de 20% plus de couple et un mieux jeu de torsion: le V-Drive Value a un jeu de 6 arcmin (quant à 8 arcmin chez le prédécesseur V-Drive eco) et le V-Drive Advanced 2 arcmin (quant à 3 arcmin chez l’ancien V-Drive+).

Applications:

 • Modules linéaires automatisés
 • Axes de transfert et courroies d’entraînement pour industries de production alimentaire et d’emballage
 • Changeurs d’outil et tables tournantes pour les machines-outils
 • Machines de coupe de textiles

Sizing Assistant – Dimensionner efficacement en ligne en quelques secondes

A la recherche d’une méthode rapide et simple pour la solution d’entraînement parfaite ? Notre nouveau Sizing Assistant vous propose les réducteurs les plus appropriés de notre gamme WITTENSTEIN, basé sur vos données d’application ou le moteur exigé.

20160907_sizing-assistant-logo-copyright

Vous connaissez notre gamme de produits, n’avez pas besoin de nos conseils détaillés, mais plutôt d’un dimensionnement approximatif ? Cet outil en ligne est alors parfaitement taillé à votre mesure!

Pour le moment, la première version du Sizing Assistant, publiée en cinq langues (anglais, allemand, italien, japonais et chinois), ne fonctionne qu’avec notre gamme alpha Value Line. Néanmoins, l’outil sera étendu au printemps de 2017 avec d’autres produits et sera aussi disponible en néerlandais en français.

Vos avantages :

 • Dimensionner efficacement en ligne en quelques secondes
 • Pas besoin de se connecter
 • Interface d’utilisateur intuitive et pratique
 • Comparaison automatique de la géométrie moteur-réducteur
 • 3D-dessin et données CAO en un seul clic
 • Fonction de comparaison agréable à l’emploi
 • Offre peut immédiatement être demandé en sélectionnant le produit

Cliquez ici pour travailler immédiatement avec le Sizing Assistant !

Sizing Assistant – Efficiënt online dimensioneren in enkele seconden

Op zoek naar een snelle en eenvoudige methode voor dé aandrijfoplossing bij uitstek?Onze nieuwe Sizing Assistant stelt de meest geschikte reductiekasten voor uit het WITTENSTEIN portfolio, gebaseerd op uw applicatiegegevens of de vereiste motor.

20160907_sizing-assistant-logo-copyright

U kent ons productgamma, hebt geen gedetailleerd advies nodig van ons, maar u hebt eerder nood aan een ruwe dimensionering? Dan is deze online tool op uw maat gemaakt!

De eerste versie van de Sizing Assistant, uitgebracht in vijf talen (Engels, Duits, Italiaans, Japans en Chinees), werkt voorlopig enkel met ons alpha Value Line gamma. De tool wordt echter in het voorjaar van 2017 uitgebreid met andere producten en zal dan ook in het Nederlands en Frans beschikbaar zijn.

Uw voordelen:

 • Efficiënt online dimensioneren in enkele seconden
 • Inloggen niet nodig
 • Handige en intuïtieve gebruikersinterface
 • Automatische vergelijking van de motor-reductiekast geometrie
 • 3D-tekening en CAD-gegevens in één klik
 • Gebruiksvriendelijke vergelijkfunctie
 • Offerte kan meteen aangevraagd worden bij selecteren product

Klik hier om meteen aan de slag te gaan met de Sizing Assistant!

Technologie in de kijker: hoe ontstaat het geluid van een reductiekast?

In voorgaande thema’s hebben we al eens gesproken over de speling jt en de torsiestijfheid tapp van een reductiekast en hoe ze verbonden zijn met de nauwkeurigheid. Deze twee grootheden zijn ook direct verantwoordelijk voor het lawaai van de reductiekast.

Laten we eens kijken hoe:

Wanneer een kracht bij een set tandwielen wordt overgezet van de ene op de andere en het aandrijfwiel versnelt, dan is de impactkracht van de tand recht evenredig met de afstand tot het corresponderende aangedreven wiel. Hoe groter de afstand, hoe groter het effect wat in geluid en trillingen resulteert.

tandcontact2

Hoe overwin je deze problemen? Er zijn enkele oplossingen:

 • De kwaliteit van productieprocessen verbeteren om de toleranties van verspaning en montage te verminderen (de overstap van de alpha ‘classic’ naar de “+” serie).
  voorbeeld
 • Verhoog de verticale voorspanning tussen de twee tandwielen. Dit is echter een schijnoplossing aangezien de toename van de spanningen tussen de tanden een belangrijke oorzaak van tandwielslijtage is. De slijtage veroorzaakt onregelmatigheden in de transmissie en op lange termijn het breken van de tanden.
 • Het invoeren van schuinvertanding. In tegenstelling tot de rechte vertanding waar maar 1 tot 2 tanden contact hebben is dit bij schuinvertanding tussen de 2 en 3 tanden. Dit zorgt al voor minder “impact”. Bijkomend voordeel bij schuinvertanding: het contact tussen de tanden verloopt op een zachtere manier waardoor het geluidsniveau drastisch vermindert. Dit komt omdat de overgang veel sneller maar ook zachter gebeurt. De contactlijn begint met een klein stukje om verder te groeien naar zijn volledige lijn. Schuinvertanding maakt het echter moeilijk om een constante kwaliteit te produceren zodat de vereiste speling en rondheid wordt verkregen.
  tandcontact

Op vlak van het geluid gaat men hierdoor van 70 naar 66 dB, een daling van 4 dB in de logaritmische schaal:

4db dit betekent dat het geluid met een factor 2,5 is verminderd!